Kiến thức về camera (1)

  1.Một hệ thống camera quan sát  bao gồm những gì?  1 hệ thống camera quan sát thông thường bao gồm: camera + đầu ghi hình DVR độc lập (hoặc card DVR cắm máy tính) + màn hình để theo dõi Với hệ thống quan sát qua internet: (vẫn phải bao…